از فرصت ثبت نام رايگان هم اکنون استفاده کنيد !


قدم اول

حساب کاربري خود را بسازيد

* فيلدهاي ضروري


اطلاعاتي در مورد کار شما

پس از انتخاب کسب و کار، کلید انتخاب را بزنید
درصورتیکه کسب و کار شما در فهرست نبود، با انتخاب آخرین گزینه آنرا پیشنهاد دهید!

پس از جستجوی شهر، کلید انتخاب را بزنید


اطلاعات تماس با کسب و کار شما


با ثبت این درخواست، شما با مفاد توافقات این سایت شامل شرایط استفاده و مقررات و حفظ اطلاعات شخصی، نیز قوانین جاری مربوطه شامل قوانین کار و تامین اجتماعی و همچنین مصوبات پلیس فتا موافقت می کنید
قـدم دوم


ما هویت تمام فروشندگان را احراز می کنیم

ما پروسه تصدیق و احراز هویت آنلاین را برای همه فروشندگان عضو کالانت انجام می دهیم تا از اظهارات ایشان اطمینان حاصل کنیم. این احراز هویت به همراه سیستم امتیاز دهی و کسب رضایت از مشتریان، به ما کمک میکند تا بیشترین آرامش خاطر را در ذهن کاربران کالانت ایجاد کنیم. اطلاعات شما توسط سیستم های متصل به سازمان ثبت احوال تطبیق خواهد شد و ما در احراز آن دخیل نیستیم.
این کدپستی تنها برای تطبیق با شماره ملی شما استفاده خواهد شد

طرح و اجرا از آسا سیستم (آس)