انتخاب کنید
گوشت سینه مرغ، همراه با برنج ایرانی1 درصد تخفیف
انتخاب کنید
شامل 2 عدد سیخ جوجه همراه با دو بال مرغ10 درصد تخفیف
انتخاب کنید
همراه با برنج ایرانی و یک عدد کره و دورچین مخصوص
انتخاب کنید
پاچین اسپایسی همراه با سس مخصوص5 درصد تخفیف
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
1 درصد تخفیف
1 درصد تخفیف
انتخاب کنید
1 درصد تخفیف
انتخاب کنید
1 درصد تخفیف
انتخاب کنید
شیرین شده بر پایه عصاره طبیعی گیاه استویا ترکیبات: دکستروز، مالتودکسترین، اینولین، استویوساید5 درصد تخفیف
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
1 درصد تخفیف
انتخاب کنید
1 درصد تخفیف
انتخاب کنید
تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
انتخاب کنید
انتخاب کنید
شکل پنیر : قالبی
انتخاب کنید
انتخاب کنید
ساده
انتخاب کنید
ساده
انتخاب کنید
طعم : قهوه
انتخاب کنید
طعم: کاکائویی
انتخاب کنید
انتخاب کنید
1 درصد تخفیف
انتخاب کنید
1 درصد تخفیف
انتخاب کنید
مجموع : ریال
تخفیف : ریال
قیمت کل : ریال